• Svenskarnas klimatpåverkan är åtta ton per person och år
  på 2020-11-26 kl. 09:50

  Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton […]

 • Europa minskar avfallet - igen
  på 2020-11-20 kl. 08:50

  I morgon går startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november […]

 • Kommunernas rapportering av farligt avfall förenklas
  på 2020-11-18 kl. 12:29

  Landets kommuner behöver inte anteckna och rapportera det farliga avfall som kommer direkt från hushållen till kommunens avfallshantering. Avfallet ska endast antecknas och rapporteras till […]

 • Almpopulationens framtid på Gotland
  på 2020-11-17 kl. 16:39

  Kan Gotlands almbestånd klara sig långsiktigt trots almsjukan? Den frågan försöker en ny rapport beställd av länsstyrelsen finna svaret på. Rapporten har tagits fram som kunskapsstöd för […]

 • Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig
  på 2020-11-13 kl. 14:31

  Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.

 • Vombsjösänkan kan bli Sveriges nästa biosfärområde!
  på 2020-11-13 kl. 13:15 in Biologisk mångfald

  Sedan 2017 har Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner tillsammans med ett stort antal lokala aktörer samarbetat i en förstudie för att bilda ett biosfärområde för Vombsjösänkan. Vombsjösänkan […]

 • Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i fjällnära skogar
  på 2020-11-09 kl. 08:20

  Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med […]

 • Extra analys av beskattningsmodell av varg
  på 2020-11-06 kl. 16:00

  Naturvårdsverket har uppmärksammats på att ett diagram som legat till grund för länsstyrelsernas arbete med licensjakt avsåg vargpopulationens storlek under våren 2021. Naturvårdsverket har […]

 • Högsäsong för skridsko i fjällen
  på 2020-11-05 kl. 15:30

  Under senhösten kan de svenska fjällen erbjuda enastående upplevelser med skridskoåkning på spegelblanka isar. Upplevelsen lockar allt fler men ställer också stora krav på förberedelser. […]

 • Järvstammen är oförändrad
  på 2020-11-02 kl. 10:06

  Resultatet av 2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Populationen är fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600 […]

 • Så kan myndigheternas strategiska miljöarbete stärkas
  på 2020-10-30 kl. 09:20

  Miljöledningsförordningen omfattar 187 statliga myndigheter. Naturvårdsverket föreslår nu att miljöledningsförordningen stärks för att ytterligare stödja och vägleda myndigheterna i deras […]

 • Avfallsregistret för rapportering av farligt avfall är öppet
  på 2020-10-29 kl. 13:37

  Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter […]

 • Sverige behöver göra mer för att möta allmänhetens behov av klimatinformation
  på 2020-10-29 kl. 13:16

  Myndigheter behöver få tydligare uppdrag och lärare behöver stöd för att möta ungas engagemang och oro för klimatförändringar. Det är några av slutsatserna som Naturvårdsverket redovisar […]

 • Låt staden grönska
  på 2020-10-29 kl. 13:04 in Biologisk mångfald

  Genom att låta grönskan ta plats i våra städer bidrar vi till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald samtidigt som naturen hjälper oss att hantera negativa effekter av ett […]

 • Alternativa material till konstgräs sökes i ny tävling
  på 2020-10-28 kl. 15:50

  Nu öppnar en ny innovationstävling som ska påskynda utvecklingen av nya material till markytor med högt slitage på skol- och förskolegårdar. Idag är konstgräs den vanligaste lösningen till […]

 • Nytt förslag om områdesfinansiering för älgjakt
  på 2020-10-26 kl. 13:58

  Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen att områdesfinansiering införs för alla registrerade älgjaktsområden. Förslaget lägger också grunden för framtida flerartsförvaltning.

 • Presstjänst
  på 2020-10-23 kl. 14:38

  Du som journalist är alltid välkommen att kontakta Naturvårdsverkets presstjänst. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt får svar på dina frågor.

 • Ny vägledning ska underlätta tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler i prövning och tillsyn
  på 2020-10-22 kl. 08:16

  Ett samlat kunskapsunderlag är framtaget för att reglerna i 2 kapitlet i miljöbalken med de allmänna tillsynsreglerna ska bli tydligare och enklare att använda.

 • Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete kring vargar i Norden
  på 2020-10-20 kl. 13:00

  Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska […]

 • Ny sammanställning var högfluorerade ämnen kan finnas i Sverige
  på 2020-10-19 kl. 15:21

  Sveriges geologiska undersökning har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en inventering och riskbedömning av platser i Sverige där brandskum hanterats. Nu finns en sammanställning per […]