Skogsutredningen lämnas över till regeringen på måndag, men lantbrukets affärstidning ATL har fått tag på uppgifter ur rapporten. Bland annat föreslås att 525 000 hektar mark undantas från skogsbruk och… Läs mer