Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. Efter årsskiftet kommer Skogsstyrelsen sluta registrera nyckelbiotoper när de är ute och titta på avverkningar. Det blir nu upp till markägaren att själv registrera… Läs mer