Ladda ner artikeln här Det pågår en biologisk utarmning av vårt skogslandskap. Skogen har under lång tid förändrats mot ökad likriktning och mindre variation. Detta påverkar fågelfaunan negativt. I en serie artiklar skall vi försöka klarlägga vad man som skogsägare kan tänka på för att motverka denna utarmning. Ofta är det inte svårare än att
The post Skogsägare – Hjälp talltitan och entitan, så hjälper du många andra arter! appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer