Processen om lavskrikan i skogar i Hälsingland är en lång historia mellan skogsbruket som vill avverka skog, och naturvården som vill värna om lavskrikans levnadsmöjligheter i området. Senaste domen i frågan kom igår, och i den menar man att hänsyn måste tas till hur lavskrikan påverkas. BirdLife Sveriges fågelskyddsansvarige Daniel Bengtsson svarar här med en
The post Senaste domen om lavskrikan appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer