Almsjukan fortsätter att drabba de akut hotade almarna i Sverige. På Gotland finns fortfarande Europas största relativt oangripna bestånd. Nu har en ny studie gått igenom hur åtminstone hälften av… Läs mer