Kriterier för miljömärkning av produkter och tjänster skärps kontinuerligt för att minska deras påverkan på miljön. Nu lämnar Bra Miljöval en remiss av förslag på nya miljökrav på el. Nya miljötillstånd inom vindkraftverk, inkludera sol- och vindkraft från Europa samt inför stoppområden för solkraft. Ta del av förslagen och lämna dina synpunkter innan den 15 januari.

Läs mer