I oktober släpptes 700 individer av rysk stör ut i Donaudeltat. Det är en av flera insatser för den akut hotade fisken som genomförts de senaste åren. Den ryska stören… Läs mer