Naturskyddsföreningen vill uppmuntra regeringen att öka satsningarna på det ekologiska jordbruket i framtagandet av Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken.

Läs mer