Skogsutredningens betänkande som presenteras idag innehåller flera förslag för ökad tillväxt i skogen och försämrade villkor för skog med höga naturvärden. Utredningen menar att det i praktiken är omöjligt att på kort sikt förena Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald med ökad tillväxt i skogen och en växande bioekonomi.
The post Offra inte den biologiska mångfalden för ökad skogsproduktion appeared first on Världsnaturfonden WWF.Läs mer