I dag presenteras en statlig utredning som föreslår en kraftig försvagning av strandskyddet i Sverige. Förslaget hotar både allmänhetens tillgång till stränder och djur- och växtlivet i strandzonen. Det skriver Naturskyddsföreningen i sitt yttrande till utredningen.

Läs mer