På flera platser i Sverige innehåller dricksvattnet halter av miljögifterna PFAS som kraftigt överskrider EU:s nya gränsvärde. Det visar Naturskyddsföreningens nya undersökning där data från vattenverk på 42 platser runt om i Sverige har samlats in. Halterna riskerar att skada människors hälsa. Nu kräver miljöorganisationen att Sverige inför ett totalförbud mot PFAS.

Läs mer