Sveriges geologiska undersökning har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en inventering och riskbedömning av alla platser i Sverige där brandskum hanterats. Nu finns en sammanställning per län och kommun kring platser i Sverige där brandskum använts. Läs mer