Det är nu lättare än någonsin att se hur invasiva arter sprider sig i landet och även att se om ett område rymmer signalarter och rödlistade arter. Nu har SLU… Läs mer