Den snabba utvecklingen och användningen av miljö-DNA innebär många nya möjligheter. Den 8-9 december arrangerar Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en nordisk digital konferens om hur DNA-metodik kan användas i miljöarbetet. Läs mer