Skogsutredningens förslag riskerar sammantaget att försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen. Det menar Naturskyddsföreningen, som är skarpt kritisk till många av de förslag som den statliga utredningen lägger fram idag. Utredningen visar det finns ett skriande behov av en samlad översyn av skogspolitiken.

Läs mer