Genom att låta grönskan ta plats i våra städer bidrar vi till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald samtidigt som naturen hjälper oss att hantera negativa effekter av ett förändrat klimat. Läs mer