Vi vill lyfta fram Ranger-yrket i Sverige och som en del av det kommer vi lägga upp korta profiler om några av våra medlemmar för att informera om de många olika inriktningar och upplevelser som ranger-yrket innebär.

Denna vecka är det Rickard Mattisson som får dela med sig av sina erfarenheter.

Lite kort om dig – vad jobbar du med nu och hur kom du till ranger-yrket?

Min arbetsplats har varit Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg där jag under flera sommarsäsonger (Maj-okt) haft tillsyn över nationalpark, naturreservat och fågelskyddsområden i och runt de vackra sjöarna Immeln och Åsnen. Efter många år inom IT som systemutvecklare blev jag arbetslös. Av en slump behövde min kommun en handledare för ett ungdomsprojekt där vi skulle rusta upp den fina vandringsleden Skåneleden. Då jag redan på ideell basis skötte underhållet på denna så fanns jag vara lämplig för uppdraget. När Skåneleden var avklarad så fanns det tid över för rekreation och under en paddlingstur så upptäckte jag att det varit skadegörelse och att det saknades informationsskyltar i ett av naturreservaten som finns i sjön. Efter kontakt med Länsstyrelsen Skåne så nämnde förvaltaren att de haft svårt att hitta någon lämplig person som hade kunskap om den svårnavigerade sjön och att de saknade båt för detta. Då jag var arbetslös och kände till både sjön och att en av kommunerna använde en båt för skötsel av kanotled som vi troligen kunde få låna så blev jag anställd som tillsyningsman och så småningom även utbildad naturvårdsvakt och fisketillsyningsman. Då Sveriges senaste Nationalpark bildades så behövde de hjälp med tillsyn av denna och då blev jag anställd även i Kronoberg. Jag har under många år varit aktiv inom Friluftsfrämjandet där jag leder turer både i skogen och på isen företrädesvis i eller runt sjöarna Immeln och Åsnen. Kondition underhålls med cykling, löpning och emellanåt orientering.

Varför tycker du att rangers är viktiga?

Då Sverige håller på att utvecklas till ett internationellt turistland där våran natur är en stor dragkraft så behövs det fler rangers som skydda och informera om den natur som skall bevaras till framtida generationer. Allt fler människor växer upp i städer och med dåliga kunskaper om naturen och dessa behöver handledning i hur man vistas och beter sig i känslig natur. Allemansrätten som gäller i Sverige är en unik rättighet vilket gör det svårt för besökare att förstå och att det med denna även följer skyldigheter. Rangers med goda lokalkännedom kan med sin närvaro informera och styra besökare så att områdena kan behålla sina naturvärden. I en del av områdena finns också ekonomiskt värdefulla och/eller väldigt sällsynta växt och djurarter som behöver skyddas. Rangers behövs ute i skog och mark för att informera och skydda höga naturvärden till framtida generationer.

Uppskattning.

Vad gillar du mest med det du gör på jobbet?

Att träffa andra friluftsmänniskor och byta erfarenheter med dessa – och inte minst att hjälpa dessa så att de inte missa respektive områdets höjdpunkter, eller att de försätter sig i svåra och/eller farliga situationer. Det allra bästa med jobbet är nog att det är väldigt omväxlande där man aldrig vet vilka saker som kommer att hända under en dag. Ibland blir man dyblöt av den där åskskuren som inte fanns på väderkartan eller så träffar man barn som ställer de mest underliga frågorna, likväl som man måste hantera de tråkigheter som följer med myndighetsutövandet.

Vad vill du utveckla eller förbättra när det gäller ranger-yrket här i Sverige?

Framförallt vill jag sprida kunskapen om yrket och då inte minst mot våra politiker så att det avsätts mer pengar för yrket. Tror det vore bra ifall vi fick lite mer behörighet gällande det allemansrättsliga området – alltså utanför skyddade områden, samt att det gavs behörighet att direkt vid händelsen skriva ut någon form av bot för mindre förseelser som nerskräpning, kortare vistelser inom förbjudet område etc. Likadan behörighet bör ges till andra former av ordningsvakter. T. ex. så bör en ordningsvakt som går i våra citykärnor kunna skriva ut en bot mot nerskräpning, urinering, etc.

Vad tycker du är ett riktigt häftigt djur eller växt – stor eller små – och värför?

Jag vill helst inte kategorisera något utan det som jag tycker är häftigt i naturen är att upptäcka.  Plötsligt står den där svampen, blomman, trädet eller djuret där. Men vi har alla våra favoriter. Lom är en rolig och underhållande fågel. Försök hålla andan lika länge som den! Ett annat underligt djur tycker jag kräftan är. Trots sitt hårda skal med bra försvarsmekanismer och sitt märkliga utseende så vill alla andra äta den.

Helt plötsligt, så finns den bara där!