Julkalender! Nötskrika – 7 december   Det väckte viss uppmärksamhet och restes många ifrågasättande när det i boken ”Sveriges fåglar – antal och förekomst” för några år sedan konstaterades att nötskrikan är Sveriges talrikaste kråkfågel med ca 290 000 par. Kunde den verkligen vara talrikare än kajan, som ju kan ses i jätteflockar över snart sagt
The post Julkalender 7/12 Nötskrika appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer