Den här veckan får alla kommuner en enkät om friluftslivsarbetet. Här finns frågor om planering, information, samarbeten och aktiviteter som underlättar för människor att vara ute i naturen. Läs mer