Skärgården i Östersjön är ett unikt och värdefullt natur- och kulturområde som vi behöver värna och utveckla med människa och natur i samklang. WWF arbetar tillsammans med lokala och regionala aktörer för att skapa en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster. WWF genomför konkreta åtgärder och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.
The post Framgångsrika projekt i Östersjöns skärgård appeared first on Världsnaturfonden WWF.Läs mer