Resultatet från 2020 års inventering visar att det finns ungefär 450 vuxna fjällrävar i Skandinavien. Läs mer