Fältbestämning, det vill säga att korrekt avgöra vilken fågel det är som man ser, har varit en omhuldad fråga bland svenska fågelskådare under lång tid. Efter en pionjärinsats av Gustaf Rudebeck redan 1945, kom det att dröja nästan 25 år innan ämnet blev regelbundet förekommande i Vår Fågelvärld. Kort därpå bildades också Raritetskommittén.   text
The post Fältbestämning då och nu appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer