Pressmeddelande!   Fågelintresset i Sverige fortsätter att växa i rask takt, vilket kan ses inte minst på att Facebookgruppen Fåglar inpå knuten idag välkomnade sin hundratusende medlem. – Fågelintresset är fantastiskt stort i landet. Det har Fåglar inpå knuten bevisat. Det här överträffar alla förväntningar vi har haft, säger Niklas Aronsson, som tillsammans med Kent-Ove
The post Fåglar inpå Knuten flyger över 100 000-gränsen! appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer