En av de svenska kusternas främsta karaktärsfåglar, ejdern, befinner sig i vad som bäst kan beskrivas med fritt fall. Från millennieskiftet fram till nu har det svenska beståndet minskat mycket kraftigt, från beräknade 315 000 par år 2000 till endast 59 000 par de senaste åren. Det framgår av Sveriges fåglar 2020, en årlig statusuppdatering
The post Ejdern i fritt fall runt Sveriges kuster appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer