Få har väl undgått propagandakampanjen ”Den svenska skogen”, med manus som syftar till att intala Sveriges och även övriga världens befolkning att det svenska skogsbruket är långsiktigt hållbart och bra för klimatet. Tyvärr är kampanjen framgångsrik och påverkar såväl svenska som europeiska politiker. Vi önskar att vi slapp bemöta halvsanningar och lögner i den utsträckning
The post Den svenska skogsstrategin appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer