Den 1 januari 2021 slutar Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper (skogsområde med höga naturvärden) i samband med avverkningsanmälningar. Den 30 december kl 11 anordnas också en demonstration mot det kritiserade beslutet utanför… Läs mer