Hyggesfritt skogsbruk ger kommunerna bäst förutsättningar att på lång sikt uppfylla önskemål om ett rekreationsvänligt, biologiskt rikt och ekonomiskt lönsamt skogsbruk, replikerar BirdLife Sveriges skogsansvarige Christer Johansson på en insändare på debattsidan i tidningen Dagens Samhälle.     Det har de senaste veckorna funnits ett spännande meningsutbyte, mellan Skogssällskapet och BirdLife Sverige, gällande hyggesfritt skogsbruks
The post Debatt – ”Fler kommuner borde välja hyggesfritt skogsbruk” appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer