Kategori: Regeringen och Naturvård Sida 1 av 7

Viltforskningsmedel 2021 | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

I år får 16 viltforskningsprojekt medel från Naturvårdsverket, genom Viltvårdsfonden. Det handlar bland annat om förvaltning av fjällripa, lodjurens spridning och genflöde samt jämställdhet inom viltförvaltningen. Läs mer

Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Från och med den 15 februari går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen. Läs mer

Viktigt att visa hänsyn när många vill uppleva naturen i vinter | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Upptäck nya naturområden, undvik överfulla parkeringar, planera kortare fjällturer och ta med skräpet hem. Det är några av Naturvårdsverkets uppmaningar när det senaste årets ökade intresse för friluftsliv håller i sig även under vintern. Läs mer

Naturvårdsverket satsar på webbinarier om klimat och luft | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

”I väntan på Klimatforum” är namnet på en ny webbinarieserie från Naturvårdsverket. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under året, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar. Läs mer

Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Naturvårdsverket avstyrker underlaget och anser att det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål. Läs mer

Beslut i frågan om pilbågsjakt dröjer | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Ett beslut om hur Naturvårdsverket kommer att gå vidare i frågan om pilbågsjakt kommer att dröja. I nuläget avvaktar Naturvårdsverket en studie om pilbågsjakt som pågår i Finland och som troligen kommer att pågå ett år framåt. När data från denna studie finns till hands kommer arbetet med frågan att återupptas. Läs mer

Mer pengar till värdefull natur i hela landet | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur. Läs mer

Höjning av ersättning vid eftersök av trafikskadat vilt på gång | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Det är viktigt med en väl fungerande eftersöksorganisation för att minska lidandet för vilda djur som skadas i trafiken. Ersättningarna till eftersöksjägare har varit på samma nivå under drygt tio års tid. För att skynda på arbetet för att kunna höja ersättningarna kommer detta nu att hanteras i en egen föreskrift. Läs mer

Våtmarkernas betydelse allt viktigare; Våtmarkskonventionen 50 år | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyller 50 år den 2 februari 2021. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt. Läs mer

Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag mellan flera svenska myndigheter som visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer internationellt. Under år 2020 har arbetet varit inriktat på att hitta nya digitala arbetsformer för besök och evenemang. Läs mer

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer