En plats för alla Sveriges Rangers

Kategori: Regeringen och Naturvård Sida 1 av 4

Smarta fyndkartor underlättar bekämpning och uppföljning av invasiva arter | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Artdatabanken lanserar tjänsten ”Fyndkartor” där man för ett valfritt geografiskt område kan se inrapporterade fynd av invasiva främmande arter, utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går. Läs mer

Naturen extra viktig under pandemin | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Klistrat inlägg

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren. Läs mer

Nya utsläppssiffror från Sveriges markanvändning | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Ny statistik visar att Sveriges skog och mark fortsätter att motverka ökande växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att skogen och marken tog upp 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Läs mer

Svenskarnas klimatpåverkan är åtta ton per person och år | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008. Läs mer

Europa minskar avfallet – igen | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

I morgon går startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa. Läs mer

Kommunernas rapportering av farligt avfall förenklas | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Landets kommuner behöver inte anteckna och rapportera det farliga avfall som kommer direkt från hushållen till kommunens avfallshantering. Avfallet ska endast antecknas och rapporteras till avfallsregistret när det transporteras vidare till en annan lagringsplats eller till behandling. Läs mer

Almpopulationens framtid på Gotland | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Kan Gotlands almbestånd klara sig långsiktigt trots almsjukan? Den frågan försöker en ny rapport beställd av länsstyrelsen finna svaret på. Rapporten har tagits fram som kunskapsstöd för att Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska kunna ta mer långsiktiga beslut om åtgärder kopplade till almsjuka på Gotland. Läs mer

Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell. Läs mer

Vombsjösänkan kan bli Sveriges nästa biosfärområde! | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Sedan 2017 har Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner tillsammans med ett stort antal lokala aktörer samarbetat i en förstudie för att bilda ett biosfärområde för Vombsjösänkan. Vombsjösänkan är nu biosfärkandidat för Sverige. Läs mer

Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i fjällnära skogar | Naturvårdsverket – Nyheter och pressmeddelanden

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med naturvård. Läs mer

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Registrations

För att vara med i SRNF vill vi veta mera om dig.

Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.

Behandling av personuppgifter är i enlighet med GDPR regler. Föreningen samla medlemsuppgifter för att föra ett medlemsregister. Uppgifter används för att ta kontakt med medlemmar i samband med föreningens syfte. Genom samtycke godkänna du, som medlem att eran information samlas i ett medlemsregister och att ni kan ta del av informationen och justera enligt era rättigheter under GDPR regler och dataskyddsförordning.

Berätta om er erfarenhet och anställning som Ranger.

Frivilliga Frågor

Följande frågor är frivilliga att svara på. Vi ställer dessa frågor för att kunna får en uppfattning av vad medlemmarna skulle ville få utav föreningen (kurser, konferenser sponsorer osv.) och för att ta del av medlemmarnas erfarenheter och intresse för att förbättra och skräddarsy det vi kan erbjuda till er.

Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.