Påståendet är i huvudsak falskt, men det finns undantag. Vi börjar med undantaget. I gamla jordbruksbygder kan övergivna ängar och betesmarker som vuxit igen ha kvar rester av den hävdberoende floran och faunan. Många av dessa arter var helt beroende av hävden, andra starkt gynnade av den. Sedan de gamla brukningsmetoderna slutat vara lönsamma har
The post BirdLife Sverige granskar: Skogen kräver skötsel – sant eller falskt? appeared first on BirdLife Sverige. Läs mer