Om arbetet med att stoppa almsjukan skulle upphöra visar en ny rapport att almen på kort tid skulle få stora problem på Gotland, där Europas största relativt oangripna bestånd finns… Läs mer